Ditt digitala hjälpmedel i samtal med barn

BarnSam är det digitala hjälpmedlet som underlättar att genomföra de lagstadgade samtalen med familjehemsplacerade barn, därav namnet BarnSam.

Appen frigör tid från administration till tid för samtal med barnen. Metoden och tekniken bidrar också i sig till stärkta relationer och goda möten.

BarnSam gör det enklare att föra kvalitativa samtal med barn

Genom att använda appen BarnSam frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen. Det bidrar även till systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå. Socialsekreteraren får kunskap om barnets känsla av sammanhang, anknytning och trygghet. Det det bidrar till att barnet får rätt stöd och hjälp.

Materialet som kommer ut av samtalet används sedan som grund för uppföljning av genomförandeplan och nödvändig dokumentation. Resultaten kan också användas på aggregerad nivå och ligga till grund för verksamhetsutveckling. Målet är att ha en glädjefylld miljö för barnen att arbeta med.

Så här används BarnSam som stöd i samtal med barn

Med hjälp av frågeformulär får barnen i samtal med handläggaren svara på strukturerade frågor. Resultaten blir mätbara och uppföljningsbara.

Formulären baseras på KASAM och finns i två utföranden, beroende på ålder och mognad. Frågorna besvaras med symboler i form av glada och ledsna gubbar, för att möta barnet på deras nivå. Allt för att göra samtalet lättsamt och öppna för djupare samtal, som kan dokumenteras som kommentarer till undersökningen.

Så här kan ni analysera och dra nytta av samtalen

Varje undersökning resulterar i ett KASAM-värde, som även bryts ner i tre olika områden. Samtala med barnet efter de fyllt i och förstå dem ytterligare.

Inför nästa samtal kan man enkelt gå tillbaka till föregående samtal för att se vad som var bra och dåligt, samt se kommentarer.

Sagt om BarnSam

Barnens egna upplevelser har mottagits mycket positivt och responsen har inte låtit sig vänta:

” Så här har ingen pratat med mig tidigare och det känns som du förstår mig bättre nu ”

Även socialsekreterarna är mycket positiva:

” Kvalitén i uppföljningen höjs och metoden är enkel att använda ”

Beställ BARNSAM nu – Få obegränsad tillgång till onlineutbildning hela 2022!

• Frigör tid från administration till tid för samtal med klienten
• Stärker relationer och skapar spårbarhet
• Utmärkt för att utvärdera om insatserna får önskad effekt

Från 2995 kr/mån – anslut hur många handläggare du vill och upp till 50 klienter (brukare)

För kommuner med fler än 50 klienter (brukare) går det bra att kontakta oss för prisuppgift

Kontaktperson: Mattias Fredriksson
mattias.fredriksson@samsoft.se
+46-708 186 186

Barnsam är utvecklat och underhålls av Samsoft Group AB

Samsoft Group AB är ett IT-bolag som driver och utvecklar mjukvara till vårdsektorn.

www.samsoft.se