Uncategorized

Tingsryds kommun använder nu Barnsam för digitala samtal!

Välkommen Tingsryds kommun!

Efter en härlig utbildning med uppemot 20 sekreterare använder nu Tingsryd Barnsam för digitala samtal med barn och ungdomar.

Vi hoppas på ett värdeökande samarbete med psykisk hälsa i centrum!

Tingsryd